Fed förväntningar Kasta Investerare en “Curve”

Att höja räntan för bara andra gången på ett decennium, Federal Reserve (Fed) tidigare denna månad kastade en bit av en skiftnyckel i förväntningar om ytterligare räntehöjningar. Det var lite överraskande att centralbanker ökade priser den här gången, men genom att göra Fed indikerade också en vilja att vara mer aggressiv nästa år. Och det har uppenbara konsekvenser för investerare.

Det börjar med avkastningskurvan.

I klartext, är avkastningskurvan bara en linje som förbinder utbytet av obligationer som har olika löptider. Investerare av alla storlekar använder avkastningskurvan för att bilda sina åsikter på hälsan av ekonomin och om omfattningen av inflationen. En kurva brantare avkastnings (när skillnaden mellan kortsiktiga och långsiktiga obligationsräntorna ökar) är generellt sett gynnsamt för ekonomin, vilket tyder på sund tillväxt.

Efter Fed visade USA att koppla sin brantare trend som marknaden diger snabbare än väntat takten i Fed vandringar för 2017. Globalt, men europeiska och japanska kurvor brantare, vilket återspeglar förändringar i deras respektive penningpolitik. Efter överraskning Europeiska centralbanken (ECB) tillkännagivande tidigare i december europeiska obligationsmarknaderna upplevt betydande brantare. Och yen kurvor flyttas från någonsin smickra till brantare under den nya Bank of Japan (BOJ) politik för “avkastningskurvan kontroll.”

Övergången till finanspolitiken.

Enligt vår uppfattning är fortfarande global avkastningskurva brantare en av de viktigaste teman för 2017 ekonomiska utsikterna. De vidare konsekvenserna av allt brantare avkastningskurvor globalt går långt utöver de smala tekniska aspekterna av den ändrade omfattningen av ECB eller BoJ kvantitativa lättnader (QE). Snarare utgör de en av våra tidigare, inför valet centrala teman: gränserna för penningpolitiken och övergången till finanspolitiken. Valet blåst dessa trender-och marknadspriser, dramatiskt så. Men de underliggande ekonomiska förväntningar som brantare avkastningskurvor innebär är av global reflation-högre tillväxt och med den högre inflation. Och brantare avkastningskurvor ge en av de vägar för att uppnå detta resultat.

Bilden ovan belyser sambandet mellan brantare kurvor, högre inflationsförväntningar och stigande bankaktier i Europa. Som vi hade sett efter BOJ kännagivandet den 24 september, den rörelse bort från att signalera ständigt ökande mängder av QE och negativ styrränta (NIRP) innebär en bättre miljö för bankaktier, som brantare avkastningskurvor innebär bättre marginaler och högre vinster för banker . Att skift belyser möjligheten till större banklån: Brantare kurvor och flytta utsikterna från någonsin flackare avkastningskurvor (med deras åtföljande sjunkande vinster för banklån) till brantare kurvor innebär större incitament att göra lån. Och högre utlåningsverksamheten innebär snabbare ekonomisk aktivitet och högre inflation.

Som representerar en kritisk regimskifte och ligger till grund för våra strategiska rekommendationer för Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) samt vår nedväxling i amerikanska stats, reflekterande av en högre ränteläge 2017. För mer marknads insikter, läs min ränte månad.

Trump seger förstärker en ny marknadsordning

Dags att tänka om diversifiering

Investerare underskatta risken för en recession?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Index prestanda visas endast i illustrationssyfte. Du kan inte investera direkt i ett index.

Investera innebär risker, inklusive eventuell förlust av kapitalbeloppet. Bond-värden varierar i pris så värdet av din investering kan gå ner beroende på marknadens villkor. Ränte risker inkluderar ränte- och kreditrisk. Vanligtvis när räntorna stiger, det finns en motsvarande nedgång i obligationsvärden. Med kreditrisk avses möjligheten att obligationsemittent inte kommer att kunna göra kapitalbelopp och ränta.