Vad du bör veta om Home Equity kreditlöften

Här har vi försökt att sprida lite ljus över vad som är hem kapital krediter, (HELOC) och som svar på vanliga frågor om pappersarbete, innebörden av hem kapital, och vilken typ av lån.
Anledningen människor i allmänhet inte gynnar en HELOC (hem kapital krediter) beror på det faktum att detta lån har en något komplicerad mekanism, som inte bekräfta för bearbetning av en konventionell “lån”. Det fungerar snarare som per ett konto eller en linje som ger ut en fastställd kreditvolym.

Det innebär att till skillnad från en vanlig lån, kan låntagaren låna en summa pengar under en viss tidsperiod till en viss gräns, i stället för att betalas ett belopp i bulk. Detta fungerar ofta till fördel för låntagaren. I de följande styckena, har termerna hem kapital och hem kapital krediter diskuterats. Detta lån ses som en säker personlig lån och låntagaren kan låna summor pengar på hans / hennes bedömning, när han eller hon vill. Vid tillämpning kan vara variabel.

Värdera ditt hem kapital

Innan vi går vidare till hem kapital kredit låt oss veta mer om hem kapital. Du köpte ditt hem för en summa av säg $ X. Detta hände, säg, 5 år sedan. Idag ditt hus är förmodligen värderas till cirka $ X (+) X1. Nu beror på funktionen av fastighetsmarknaden. Logiken är att världens befolkning ökar och den totala volymen av mark är inte därför i processen, den totala land att vi kan bebor fortfarande begränsad.

Som ett resultat av markpriser, tenderar att skjuta upp på grund av ökad efterfrågan och begränsat utbud. I sin tur, är din egendom värde alltid på uppgång, spara några instanser eller sannolikheter. Således som ett resultat, ditt hem värde över inköpspriset är det egna kapitalet. I begreppet hem kapital finns det tre fall som kan uppstå: Fall 1: Att vara det vanligaste fallet, har du ett högre pris på ditt hem men du har ett hypotekslån. Säkerheterna för hypotekslån motsvarar det ursprungliga köpet eller står i proportion till det nominella beloppet av lån. Den uppståndne belopp X1 är det belopp som blir ditt hem kapital.
Fall 2: Din hem priset har sjunkit under ordinarie pris, vilket händer ganska sällan. I ett sådant fall ovanstående logik gäller även och tyvärr, kommer du att ha en liten mängd kapital kvar med dig.
Fall 3: I det tredje fallet, är ditt hem inte en säkerhet inte heller skyldig av lån. I ett sådant fall kan hela värdet på huset blir ett hem kapital.
Nu kan man fråga att det är så bra med en hem kapital. Jo, det är en viktig tillgång, som du kan använda, pantsättning det som en säkerhet eller säkerhet för ett lån. Med en genomsnittlig eller över genomsnittet kredit värdering, kan du få en riktigt bra lån mot eget kapital. Lånet kan vara av något slag, det vill säga det kan vara vad som helst direkt från pedagogiska lån till personliga lån, dessa lån är ofta kallas hem eget kapital.

Vad du bör veta om Home Equity kreditlöften

Nu är det svåra över eftersom de faktiska egenskaperna hos lånet är verkligen vanliga och lätt. Denna typ av kredit är i grunden säkras med hem kapital, och som ger det namnet. Den grundläggande mekanismen är att hem kapital kredit är en revolverande kredit. Det betyder att den fungerar som ett konto, varifrån en låntagare kan låna varierande mängder, efter eget gottfinn vid någon tidpunkt. Det finns en tidsgräns och kreditgräns till vilket kan pengarna lånas. Vid utgången eller antingen börjar återbetalningen av krediten.

Återbetalningen görs på samma sätt som konventionella lån. Återbetalningen är, naturligtvis, i form av delbetalningar, och naturligtvis måste göras i en viss bestämd tidsperiod. Den förvirrande delen av HELOC är att räntan är rörlig, och avgörs enligt index för några framträdande regeringens byråns räntor, såsom räntor på specificerade stats emitterade obligationer. Räntan beräknas enligt lånetiden / tid och summorna är lånade. Således lånebeloppet och tid påverkar i hög grad räntan.

Hem kapital kredit är en bra form av lån, och används ganska ofta av flera personer engagerade i verksamheten samt genom egenföretagare. Andra använder det för utbildning och även hem förbättring. Att få en sådan kredit är inte så svårt, på grund av det faktum att lånebehov är inte mycket stränga.