Varför Spaniens statspapper anses överglänser Italiens

Statsobligationer hela världen handlas på historiskt låg avkastning, vissa till och med bär negativa räntor både på auktion och på andrahandsmarknaden. Även länder som en gång var på branten till ekonomisk kollaps är befallande mycket låga räntor för sin statsskuld – inklusive, i synnerhet, Spanien och Italien, som var “S” och ett “jag” i de så kallade PIIGS-länderna i euroområdet som behövde räddningsaktioner och stabilitetsåtgärder. Förmodligen är Spanien i en tuff situation, som har en mindre ekonomi än Italien och uppleva högre inflation. Även om detta är i stort sett fallet nyligen, spanska 10-åriga statsobligationer har handlats med en lägre avkastning än det är mycket större (ekonomiskt) granne Italien. Vad kan vara orsaken till denna skenbara anomali?

Spanien vs Italien Med siffrorna

Räntorna på statsobligationer förväntas korrelera till den upplevda risken i detta band fallissemang, eller med andra ord, en lägre ränta på en obligation innebär en mer stabil ekonomi för ett land. Avkastningen på obligationer för båda länderna har sjunkit, vilket kan ses i diagrammen ovan, främst på grund av QE insatser och en negativ styrränta från Europeiska centralbanken (ECB). För närvarande är avkastningen på spanska 10-åriga statsskulden + 0,95% och avkastningen på motsvarande italienska obligationen handlas till + 1,10%, vilket tyder på att den italienska kredit är något mer riskfyllda än Spanien. Detta är första gången i historien som spanska räntorna har sjunkit under 1%. Detta innebär också att obligationsinvesterare innehar spanska obligationer har upplevt större lönsamhet än italienska obligationer, eftersom priserna på obligationer varierar omvänt med räntorna.

Arbetslösheten i Spanien ligger på strax under 20%, andra bara för att Grekland har den högsta arbetslösheten i Europa. Italiens arbetslösheten är 11,5%. Italiens BNP-tillväxten överstiger även Spaniens närvarande (se diagrammet nedan). För närvarande verkar Spanien att vara i en svårare ekonomisk ställning än Italien. Så varför är dess obligationer handel under 1% medan Italien inte, åtminstone ännu? (Se även: De negativa priser i Europas centralbanker)

Italienska bank, Politik att skylla

Om det är inte nödvändigtvis grunderna i de macroeconomies i dessa två länder, kan det vara det faktum att den italienska banksektorn har lidit på sistone. I själva verket har vissa analytiker hävdat att italienska banker är på randen av krisen, som kan dra ner hela den italienska ekonomin, vilket gör det en förhållandevis riskfylld utsikter att äga sin skuld trots dess lägre arbetslöshet och större BNP. Många italienska banker inte stresstester på uppdrag av nya finansiella bestämmelser EU. Dessutom har Italiens premiärminister Matteo Renzi föreslagit en landsomfattande folkomröstning om konstitutionella reformer som en del iakttagare fruktar kommer att hamna i vägen för Brexit, med ett oväntat resultat som kommer att orsaka politisk instabilitet. En sådan omröstning ses som ett sätt för italienarna att uttrycka sin allmänt missnöje med etableringen, och i stor del på grund Renzi lovade väljarna att han skulle lämna politiken om folkomröstningen inte gå sin väg. (För mer information, se: Italien Kan Spur en europeisk bankkris)

Till sist

Trots att en svagare ekonomi på ytan, är spanska statsobligationer handlas till en avkastning rabatt till italienska obligationer. Detta kan bero på att den italienska banksektorn står inför en kris som kunde skicka sin ekonomi i recession samt en hotande folkomröstning som kan orsaka politisk instabilitet, medan Spanien verkar vara mer isolerade från dessa faktorer. Ändå är båda länderna uppfattas som mer riskfyllda än några av de större EU-länder som Tyskland och Nederländerna, båda som har statsobligationer handel på avkastning under noll.

(Se även: 3 ekonomiska utmaningar Italien Faces 2016)